Co musi zawierać umowa chwilówki by była bezpieczna

Zgodnie z polskim prawem umowa pożyczki musi mieć wersję papierową lub elektroniczną. W dokumencie konieczne też muszą znaleźć się wymagane przez zapisy ustawy. Elementy te dotyczą m.in. o zasad odstąpienia od umowy, regułach spłaty zobowiązania, obowiązkach pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Co jeszcze powinna zawierać umowa chwilówki, aby chronić i jedną i drugą stronę transakcji?

Czym jest umowa chwilówki?

Umowa chwilówki jest dokumentem w wersji papierowej, który podpisywany jest przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę. Zapisy regulują warunki finansowe i formalne, na jakich pieniądze zostały pożyczone. Określa również prawa i obowiązki obydwóch stron. Zapisy umowy pożyczkowej muszą być zgodne z polskimi przepisami prawa. W szczególności z Kodeksem Cywilnym, ustawie o kredytach konsumenckich i innymi pokrewnymi aktami prawnym.

Ponieważ rynek szybkich pożyczek rozwija się bardzo szybko, coraz częściej zaciągamy pożyczki przez internet. W takiej sytuacji umowa  chwilówki też jest w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie jest stosowane przede wszystkim przez parabanki, które udzielają chwilówek online. Tak zawarta umowa jest tak samo ważna, jak ta podpisana w siedzibie parabanku czy z konsultantem w domu.

Co powinna zawierać umowa pożyczkowa?

Aby mieć pewność, że zaciąga się bezpieczną chwilówkę, należy podpisać dobrą umowę. Powinna ona jasno i klarownie określać wszystkie zasady zaciągnięcia długu. Umowa pożyczkowa musi też zawierać elementy narzucone przez prawo. Aby dokument był ważny, koniecznie powinny się w nim znaleźć kilka istotnych elementów.

 1. Data oraz miejsce zawarcia umowy.
 2. Szczegółowe dane stron umowy – w przypadku osób fizycznych będzie to dodatkowo numer dowodu osobistego oraz PESEL, a w przypadku instytucji NIP oraz numer KRS.
 3. Przedmiot umowy, czyli wysokość i rodzaj pożyczki, a także waluta, w jakiej została zawarta i w jakiej będzie spłacana. W przypadku, gdy chwilówka ma być spłacana w innej walucie niż złoty polski, to do umowy należy dołączyć aktualne kursy NBP.
 4. Oświadczenie o pozytywnej ocenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i weryfikacji w bazach informacji kredytowej.
 5. Warunki spłaty zadłużenia, czyli przede wszystkim terminy rat lub informacje o tym, że chwilówkę spłaca się jednorazowo w ustalonym terminie (konieczne jest wskazanie terminu); istotny jest również zapis o sposobie spłaty i jej drodze np. gotówką lub przelewem.  Więcej na temat spłaty chwilówki znajdziesz w tym artykule.
 6. Koszty chwilówki; w tym paragrafie pożyczkodawca musi podać wszystkie koszty chwilówki łącznie z oprocentowaniem pożyczki, ubezpieczeniami, dodatkowymi opłatami administracyjnymi itd., a także skazać koszty chwilówki powiązane z nieterminową spłatą zadłużenia. Więcej informacji o kosztach chwilówki znajdziesz w artykule – O czym świadczy RRSO i jak wpływa na spłatę pożyczki.
 7. Informacje jak odstąpić od chwilówki (zgodnie z polskim prawem konsument ma na to 14 dni od daty podpisania dokumentu).
 8. Jakie są sposób wypowiedzenia umowy.
 9. Możliwość i sposób wcześniejszej spłaty zobowiązania.
 10. Konsekwencje nieterminowej spłaty.
 11. Sposoby rozwiązywania sporów lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń (np. tryb reklamacyjny).

Bezpieczna chwilówka to ta zawarta w oparciu o dobrze skonstruowaną umowę. W dokumencie nie może zabraknąć informacji takich jak, jakie jest oprocentowanie chwilówki, warunki rozwiązania umowy czy koszty, z jakimi należy się liczyć, zaciągając dług. Przed podpisaniem dokumentu należy dokładnie go przeczytać a w razie wątpliwości skonsultować się z doradcą.