Czy pożyczka i kredyt oznaczają to samo?

Większość z nas nie widzi różnic pomiędzy kredytem a pożyczką. W rozmowach używamy więc tych pojęć zamiennie. W rzeczywistości jednak mamy do czynienia z zupełnie innymi formami finansowego wsparcia.

Kredyt

Zasady udzielanie kredytów reguluje Prawo bankowe oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Przepisy zawarte w obu tych aktach prawnych bardzo dokładnie określają, kto ma prawo udzielać kredytów. Zgodnie z nimi w Polsce kredyty mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez takie instytucje finansowe jak:
banki;

  • instytucje kredytowe;
  • polskie oddziały banków zagranicznych.

Prawo bankowe nie tylko określa, kto może udzielać kredytów, ale także określa, jak należy sporządzić umowę kredytową. Zgodnie z prawem musi być ona zawarta na piśmie, w umowie muszą znaleźć się także zasady zwrotu pożyczonej sumy oraz czas,w jaki kredytobiorca ma to zrobić. Zgodnie z prawem banki nie mogą stosować dowolnej wysokości oprocentowania. Ma to ustrzec klientów przed bardzo wysokim oprocentowaniem, czyli przed lichwą. Przedmiotem kredytu są tylko pieniądze.

Pożyczka

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy kredytem a pożyczką jest ich przedmiot. W odróżnieniu od kredytu pożyczać możemy nie tylko pieniądze, ale także przedmioty. W przypadku pożyczek nie mają zastosowania przepisy prawa bankowego. Nie ma też przepisów, które określałyby, kto ich może udzielać. W związku z tym pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje pozabankowe i osoby prywatne. Pożyczki, których udzielają osoby prywatne podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Cywilnym. Instytucje pozabankowe zajmujące się udzielaniem pożyczek powinny stosować się do przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku pożyczki nie ma obowiązku sporządzania umowy. Także kwestie oprocentowania pożyczek wyglądają zupełnie inaczej niż w przypadku kredytów. Ustawa antylichwiarska, która ma chronić klientów przed lichwą jest przez instytucje pozabankowe łamana. Decydując się na pożyczkę w takiej instytucji możemy zwrócić pożyczkodawcy o wiele więcej niż pożyczyliśmy.

Dodaj komentarz