Spłata chwilówki – o czym nie można zapomnieć

Chwilówkę tak jak każdą pożyczkę czy kredyt należy spłacić. Brak terminowego regulowania rat oznacza dla pożyczkobiorcy przykre konsekwencje. O tym, jakie one są, a także o zasadach spłaty chwilówki klient zawsze jest informowany przed rozpoczęciem współpracy z parabankiem. Spłata chwilówki nie powinna być problemem, jeśli dokładnie przeczyta się umowę i będzie pilnować harmonogramy rat.


Spłata chwilówki w ratach lub jednorazowo

Szybkie chwilówki najczęściej spłaca się w całości po bardzo krótkim okresie – jednego lub dwóch miesięcy. Niektóre parabanki proponują też spłatę chwilówki w systemie kilku rat. Znacznie ułatwia to spłatę zobowiązania, ponieważ pozwala na ograniczenie wysokości kwot, które należy przelać na konto parabanku w danym okresie czasu. Chwilówki ratalne wymagają płacenia co miesiąc ustalonych kwot pieniędzy. Należy pamiętać, że spłata chwilówki obejmuje nie tylko pożyczoną kwotę, ale także i koszty dodatkowe, w skład których wchodzą koszty odsetkowe i pozaodsetkowe.

O czym pamiętać spłacając szybką pożyczkę?

Podstawową zasadą spłaty szybkiej pożyczki jest pamiętanie o terminach płatności rat. Regulowanie ich z opóźnieniem lub wcale oznacza, że koszty pożyczki automatycznie rosną, powiększone o odsetki. W parabankach nawet dzień opóźnienia oznacza naliczenie wysokich odsetek dziennych. Dodatkowo przy opóźnieniach w spłacie pożyczkobiorca musi pokryć koszty przesyłanych mu monitów, upomnień oraz wszczęcie ewentualnej procedury windykacyjnej. Jednym słowem, brak terminowej spłaty nakręca spiralę długów i bardzo często oznacza, że aby spłacić chwilówkę, konieczne jest wzięcie kolejnej pożyczki.

Czy chwilówkę można spłacić wcześniej?

Jednym z najlepszych rozwiązań w zakresie spłaty chwilówki, jest wcześniejszy zwrot zaciągniętego długu – oczywiście, jeśli ma się na to środki. Pozwoli to ograniczyć koszty odsetek, które są naliczane za każdy dzień trwania pożyczki. Wcześniejsza spłata chwilówki jest więc dużą oszczędnością, a także zwiększa wiarygodność pożyczkobiorcy, który w przyszłości będzie mógł zaciągnąć łatwiej kolejną pożyczkę i to na większą kwotę.

Konsekwencje braku spłaty chwilówki

Opóźnienia lub całkowite zaniechanie spłacania szybkiej pożyczki są bardzo dotkliwe. Parabanki, aby odzyskać pożyczone pieniądze, wytaczają cały arsenał środków. Na to, jaki środek zostanie zastosowany, wpływa przede wszystkim długość opóźnienia. Im dłużej zwleka się ze spłatą, tym konsekwencje są poważniejsze. Firma pożyczkowa może wysłać wezwania do zapłaty w postaci wiadomości SMS, powiadomień głosowych lub telefonicznych oraz listów poleconych, naliczać dodatkowe odsetki, wpisać do rejestru dłużników lub bazy BIK, sprzedać zadłużenie firmie windykacyjnej.

Osoby mające problem ze spłatą chwilówki powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z bankiem i próbować negocjować. Możliwości jest wiele od refinansowania, przez przedłużenie czasu trwania pożyczki, aż po kredyt/pożyczkę konsolidacyjną.